ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

 

kr01 1

นายสมลักษณ์  มอญขาม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด
 
Management ret Academic ret Seed production ret Technology ret