โครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

1513774409837

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงานโครงการ“รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 Org yasothon1

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงาน และร่วมติดตามนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะในการลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ณ กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และสวนตาผอง ตามโครงการ "รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน