Thai Rice Festival 2017

145141

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวไทย ปี 2560


festival

         วันที่ 15-20 ธันวาคม 2560 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายศราวุธ สมเสมอ นางสาววัชราภรณ์ ภัททิยะโพธิ์ทอง และนางสาวณิชานันท์ เทียนทอง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เป็นตัวแทนศูนย์ฯเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดงานในครั้งนี้