จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี 2561

IMG 3801 2

 

 

 

 

 

 

 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบกาแฟ และเครื่องดื่ม ณ จุดบริการประชาชนบ้านกู่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

NY 2018         วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มอบกาแฟ และเครื่องดื่ม สนับสนุน จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 โดยศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระคูร่วมกันจัดตั้ง ณ จุดบริการประชาชนบ้านกู่ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด