งานวันเกษตรภาคอีสาน 2561

S 12189769

ศูนยวิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2561

AG 2561

            วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ณ บริเวณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนิทรรศการเป็นการจัดแสดง และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดได้สาธิตการทำขนมข้าวเหนียวดำเปียกมะพร้าวอ่อน จากข้าวพันธุ์ข้าวเหนียวดำลืมผัว และขนมดอกบัว จากข้าวเจ้าพันธุ์มะลิดำหนองคาย