เกษตรอินทรีย์ ดี๊...ดี ดีต่อคุณ

IMG 4581

นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Org yasothonวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ ดี๊...ดี ดีต่อคุณ” ณ วิมานพญาแถน ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร