เวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

S 21422096

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

 Naplangyai gap

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั้งที่ 3 โดยเน้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการฝึกปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพข้าวตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ณ บ้านทุ่งมน ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว และบ้านคำครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร