คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 7/05/61

คลินิก Kraset 1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

คลินิก Kraset

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอรทัย ยางศูนย์ นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 บ.หนองเป็ด ต.หนองเป็ด  อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดย นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน