รณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

 0343

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ 


Naplangyai 23 05 61

           วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ่ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน และนายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมงาน การจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำจากข้าวของกลุ่มเกษตรกร การสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเครื่องหยอดข้าวแห้ง และสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน)ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว