วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 5/06/61

National Day of Rice and Farmers

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 

5 06 61

           เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2561 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาค ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมีนายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดได้ร่วมจัดนิทรรศการ สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากข้าว โดยมีเกษตรกร และผู้ร่วมงานให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการอย่างล้นหลาม