Big cleaning day 28/07/61

IMG20180726084057

 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยใจ"

big cleaning day

               วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยใจ" โดยการทำความสะอาดและดูแลพื้นที่โดยรอบของหน่วยงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ให้สะอาดสวยงาม ณ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด