พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 0032

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

Mom 12 08 61

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายรัฐพงศ์  มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด