โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก

IMG20180817103936

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงานโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 17 08 61

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางธัญกัญจน์  เกตุปรากฏ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน โครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ดำเนินงานโดยสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู โดยมีนายชาติชาย  ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการเปิดงาน นายอรรถวุฒิ  กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการจัดงาน กิจกรรมภายในงาน ร่วมปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สระเก็บน้ำสระกู่ บ้านหนองหว้า หมู่ 14 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด