รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมศูนย์ 25/09/61

Tanit1 25 09 61

 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ต้อนรับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Tanit 25 09 61

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ โดยมีนายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการ พนักงานศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ