งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ในระบบแปลงใหญ่

IMG 0739

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ในระบบแปลงใหญ่

31 07 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยนายสมลักษณ์  มอญขาม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ในระบบแปลงใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดงาน นายธนิตย์ พันธ์หินกอง นายอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมงาน การจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำจากข้าวของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเข้าร่วมชมงานอย่างเนื่องแน่น