อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด_19/08/2562

20190819 0054

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

 19 08 2562

          วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ในการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางในการปฎิบัติงาน และรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของศูนย์ฯในการปฎิบัติงาน พร้อมกันนี้ นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ได้ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดด้วย