วันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คัดเลือกข้าวและติดตามการดำเนินงานทดลอง โครงการใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรี


วันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คัดเลือกข้าวและติดตามการดำเนินงานทดลอง โครงการใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

      วันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2563
นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายวิษณุ ลำภา นายวิชิต ยมรัตน์ และนายกฤษกรณ์ สงไพรสน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ไปคัดเลือกข้าวและติดตามการดำเนินงานทดลอง โครงการใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี