ันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวปุณยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวพองอบกรอบ ที่กลุ่มเพชรทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวปุณยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวพองอบกรอบ ที่กลุ่มเพชรทุ่งกุลาร้องไห้

 

 

 

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
นางสาวปุณยนุจ เกตุโส นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวพองอบกรอบ ที่กลุ่มเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ บ้านน้อยพัฒนา ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด