วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 นางธัญกัญจน์ เกตุปรากฏ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นำเกษตรกรเข้ารับรางวัลและเข้าร่วมงานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563 ณ โรงเเรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 นางธัญกัญจน์ เกตุปรากฏ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นางสาวอังศุมาลิน วินทะไชย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวปุญยนุจ เกตุโส และนางสาวอรทัย ยางศูนย์ นักวิชาการเกษตร นำเกษตรกรเข้ารับรางวัลและเข้าร่วมงานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563

 

 

 

 

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 นางธัญกัญจน์ เกตุปรากฏ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นางสาวอังศุมาลิน วินทะไชย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวปุญยนุจ เกตุโส และนางสาวอรทัย ยางศูนย์ นักวิชาการเกษตร นำเกษตรกรเข้ารับรางวัลและเข้าร่วมงานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563 ณ โรงเเรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เเจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยผลการตัดสินเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดชนะเลิศ กลุ่มข้าวเหนียว รางวัลชนะเลิศ นางทองใส คำเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางทองใบ คำเจริญ จาก ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด