วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 นายอานนท์ เชื้อลิ้นฟ้า และนายกฤษกรย์ สงไพรสน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 นายอานนท์ เชื้อลิ้นฟ้า และนายกฤษกรย์ สงไพรสน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา

 

 

 

 

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563
นายอานนท์ เชื้อลิ้นฟ้า และนายกฤษกรย์ สงไพรสน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร