ร่วมอบรมสารวัตรข้าวมืออาชีพ

123227

"สารวัตรข้าวมืออาชีพ รุ่นที่ 1"
 
Rice Sarawat
 
วันที่ 13-17 มิถุนายน 2559 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางวรินทร นาถาบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "สารวัตรข้าวมืออาชีพ รุ่นที่ 1" ณ โรงแรมเอส รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนายการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวเข้าร่วมอบรมรวม 120 ท่าน