วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

 

 

 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปุญนุช เกตุโส นักวิชาการเกษตร และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดประชุมภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมี นายนพดล ผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและการผลิต เป็นประธานในพิธี ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านดู่ทุ่ง ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร