วันที่ 1 กันยายน 2563 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

     วันที่ 1 กันยายน 2563 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

     วันที่ 1 กันยายน 2563 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด