เครือข่ายทหารผ่านศึกเข้าศึกษาดูงาน

R11225

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายทหารผ่านศึก จังหวัดสุรินทร์

Ret70759

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายทหารผ่านศึก จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 60 ราย เข้าศึกษาดูงาน งานวิจัยและ กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ โดยมีนางวรินทร นาถาบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้