จุดบริการด้านการเดินทาง

9801

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและศูนย์บริการด้านการเดินทาง

 9800

วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้รถสัญจรไปมาแวะพักผ่อน พักรถ ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด