งานเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร

16442

ศูยน์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการในงาน "เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร"

 Rice organic

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดร่วมกับกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการในงาน "เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร" ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ซึ่งมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการของศูนย์ ประกอบไปด้วย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว กระบวนการในการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก