ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

24116

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดรวมใจปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

 Ret Mom

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยนายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าศูนย์ฯ รวมใจปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 12 สิงหาคม 2559