โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)

99660

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดประชุมการเพิ่มมูลค่าข้าวและเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) 

Niche maket 

วันที่ 18 กันยายน 2559 นางวรินทร นาถาบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดประชุมการเพิ่มมูลค่าข้าวและเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) โดยมีการสาธิตการทำซูชิ ซึ่งเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตอีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านยางน้อย ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร