เกษียณอายุราชการ

15239

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด นำข้าราชการ และพนักงานจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

Ret300959

วันที่ 30 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยนายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ได้นำข้าราชการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการต่อไป