รวมพลังแห่งความภักดีเกี่ยวเพื่อพ่อ

1754211

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี เกี่ยวเพื่อพ่อ ข้าวของแผ่นดิน ข้าวถิ่นทุ่งกุลา

 Rice9

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในงาน รวมพลังแห่งความภักดี เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ ข้าวของแผ่นดิน ข้าวถิ่นทุ่งกุลา ณ นาแปลงใหญ่ ม.๘ บ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยกิจกรรมภายในงานมีการ แปรอักษร เป็นเลข ๙ ในแปลงนาข้าวเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ