คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น

 

4317

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ปี ๒๕๖๐

 Gropวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในงานการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเขวาชี หมู่ ๓ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด