หว่านปอเทือง

IMG 25591208 091227

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ดำเนินการหว่านปอเทืองในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ

 Pummelo

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ดำเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองภายในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้เป็นพืชปุ๋ยสดเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน