ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

IMG20170327150859

นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

page 101

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร