จุดบริการประชาชน

IMG 25600412 104351

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน

วันที่ 12-17 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้มอบกาแฟ เครื่องดื่ม และผ้าเย็น สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนบ้านกู่ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด