วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

IMG 25600525 083248

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

 Tree 25.05.60

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการ และพนักงานศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด