วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

119058

นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนายการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2560

 

04 06 60

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด นายรัฐพงศ์  มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0" ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานเทิดพระเกียรติและพระราชกรณียกิจด้านข้าวของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10