รองอธิบดีติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

CW8A4184

นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

 18 07 60

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว นายไชยวัฒน์  วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรศูนย์ฯ โดยมีนายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการ พนักงานศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ