นิทรรศการงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ

93247

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจังหวัดยโสธร

 Hommali yasothon

    วันที่ 7-8 กันยายน 2560 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้     นางวรินทร นาถาบุตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ จังหวัดยโสธร ณ วิมาณพญาแถน เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งนิทรรศการของศูนย์ฯ มีการให้ความรู้ทางด้านข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน และเกษตรกร ให้ความสนใจร่วมงานกันอย่างล้นหลาม