ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 17_11_60

1510893165311

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

Untitled 17 11 60

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เข้าศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยนายรัฐพงศ์  มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้