วันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจีไอหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด

1511259897917

นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจีไอหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด

 GI

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมงาน “วันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจีไอหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด” ณ บ้านซึกวึก ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดย ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน จัดโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด