แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุ (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 4
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุ (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 14
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ยกเลิก ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 73
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 95
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด) 170