แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 53
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 57
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 97
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 80
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง เลื่อนเวลาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 58
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 74
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 99
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 131
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 988
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 573