แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เขียนโดย สมคิด ภูกองชนะ 23
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) เขียนโดย สมคิด ภูกองชนะ 80
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เขียนโดย สมคิด ภูกองชนะ 548
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เขียนโดย สมคิด ภูกองชนะ 363
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย สมคิด ภูกองชนะ 340
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ปี 2561 เขียนโดย สมคิด ภูกองชนะ 1084
รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย สมคิด ภูกองชนะ 1286
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1ล้านไร่) เขียนโดย สมคิด ภูกองชนะ 361
รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 เขียนโดย สมคิด ภูกองชนะ 840
รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขียนโดย สมคิด ภูกองชนะ 277