ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง เลื่อนเวลาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

IMG 20191220 0001 NEW