ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

IMG 20191225 0001 NEW