แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 382
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ปี 2561 1152
รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561 1400
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1ล้านไร่) 409
รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 866
รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 312